Före- och efter

Följande bilder och behandlingar är tagna och utförda av Joanna. Samtliga bilder har med kundens underskrift godkänts att publiceras och ägs till 100% utav leg. sjuksköterska Joanna Seibold som utfört behandlingarna. Joanna är certifierad för estetisk injecering enligt estetiska injektionsrådet krav och godkännande