Ådernät

Ytliga blodkärl eller kärlspindlaradernät

När små kärl – eller vener – bildar små blå-röda strimmor kallas dessa för kärlspindlar. Storleken på kärlspindlarna kan variera från ca 0.2 – 2 mm. En del personer kan uppleva värmekänsla och/eller sveda i kärlspindlarna, men oftast har man inga symtom i samband med dessa ådernät. I de flesta fall upplever den som har kärlspindlar endast att de är kosmetiskt störande.


Orsaker

Kärlspindlar kan uppkomma helt spontant, men man tror att östrogen kan ha en viss inverkan eftersom ådernät är ovanliga hos män. Ibland kan orsakerna till att kärlspindlar uppstår beror på nedsatt blodcirkulation i vener och det kan beror på en ärftlig benägenhet.


Hur går behandling till?

Ytliga kärlnät eller så kallade telangieektasier på benen behandlas med mikroinjektion, dvs injektion direkt i blodkärlet av ett läkemedel Aethoxysklerol® eller med steril stark koksalt. Läkemedelet sprutas in med mycket tunn nål, vilket åstadkommer en irritation i den inre blodkärlsväggen varvid kärlet löds ihop. Behandling uförs alltid av specialistutbildad sjuksköterska.
Mikroinjiceringen i blodkärlen känns som små svidande stickningar. Ingen bedövning behövs. Omedelbart efter behandlingen blir området rodnat och viss sveda kan kvarstå någon timme. Efter behandlingen omvandlas blodet i kärlen till hemosiderin innan det absorberas av kroppen. Hemosiderin är gulbrunt.
De injicerade blodkärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mera framträdande de första veckorna efter behandlingen innan kärlspindlarna försvinner


Sidoeffekter

Medlet som injiceras inaktiveras av blod och är verkningslöst när det kommer ut i de stora blodkärlen. Allvarliga biverkningar av medlet är därför mycket sällsynta. Övergående lokala bieffekter (minuter – timmar) med sk hårresning, rodnad och klåda kan förekomma. Några dagar efter injektionen kan det uppkomma ömhet. Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår en brunpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Denna pigmentering försvinner vanligen inom ett år i takt med att huden byts ut på naturlig väg.


Vad ska jag tänka på efter behandlingen?

För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. I vissa fall beroende på vilka kärl man har behandlat så behövs stödstrumpbyxor. Stödstrumpbyxor finner du på ett vanligt apotek. Det finns flera olika sorter, men de ska vara 70 den. tjocklek för att det ska bli tillräcklig kompression/stöd. Strumpan ska sitta på från dag till kväll under en vecka.
Vid injektionsbehandling behöver du inte vara sjukskriven utan kan leva som vanligt och sköta även ett rörligt arbete men aktiviteter som vidgar kärlen såsom bastubad, varma bad och ansträngande motion bör undvikas första tiden.