DIATERMI

15 min 495krnull

- Modern diatermi med Diatermica RF
Diatermica är ett professionellt system för behandling av spruckna blodkärl, spider naevus, pigmentfläckar, bindvävsknutor och inkapslade komedoner, fibromer mm. Dessa tillstånd finns oftast i ansiktet och på benen men kan förekomma på hela kroppen. Diatermica är teknologiskt baserat på att ”bränna” med hjälp av hög frekvens (RF) och grundmetoden har länge använts inom sjukvården för att bl.a. stoppa blödningar. Senare har det visat sig att metoden också lämpar sig för de mindre kosmetiska ingrepp som nämns ovan. Särskilt borttagning av spruckna blodkärl med högfrekvens har blivit mycket uppskattat.

Diatermica går in under beteckningen Hyfrecator och består av själva maskinen och en penna med en ansluten nål för engångsbruk. Nålen sticks inte in i huden utan läggs ovanpå det område som ska behandlas. Vid behandling av spruckna blodkärl läggs nålen längs kapillären. Kapillären och kringliggande vävnad uppvärms så att blodet och kärlväggarna koagulerar. Det bildas en sårskorpa på det behandlade området och som naturligt faller bort efter 7-10 dagar. Den fullständiga läkningen tar ca 3-6 veckor